تخصص پزشکان به انگلیسی

در این مطلب درباره تخصص پزشکان به انگلیسی صحبت میکنیم. دونستن تخصص های مختلف برای افرادی که در کشورهای انگلیسی زبان زندگی میکنند یا کسانی که قصد مهاجرت دارند…

ساختن سوال با what

در درس امروز ساختن سوال با what را با هم یاد میگیریم. سوال سازی با what دقیقا مثل سوال سازی با who هست که در درس قبلی درباره اون صحبت کردیم. انواع…

ساختن سوال با who

در این درس طریقه ساختن سوال با who در انگلیسی را یاد میگیریم. کلمات پرسشی زیادی در انگلیسی وجود دارند که هر کدام یک مفهوم خاص رو دنبال میکنه. درس امروز ما…