پاسخ به سوال how many people are there in your family?

از کاربرانمون در کانال سطح مبتدی عطایی آنلاین خواستیم که به سوال زیر پاسخ بدن و این یک سری از پاسخها که اشتباه توشون کم نیست ولی با تماشای ویدیوی بالا تمام این اشتباهات براتون رفع میشن.

 

 • There are 4 pepole in my family
 • There are four people in my family.
 • There are 8 of us in our family.
 • hi.are you ok ? there are 5 people in my family except me
 • There are four of us in my family.
 • There are 5 peoples in my phamily
 • We are 4 people
 • There are five people in my family
 • There are fifteen people in my family
 • There are 3 people in my family.
 • There are 4 people in my family.
 • There are many people in my family
 • There are 5 people’s in my family
 • There are six people in my family.
 • my family have 9 members
 • My family are five
 • My family is four people here.
 • My family they’re 5 people
 • I have a 6 members family.
 • there are 7person in my family.
 • My family they are four
 • here is a family of five.
 • There are 4 peoples in my family.
 • There are three people in my family
 • There are 12 people in our family
 • four people
 • there ara 5 people in my family
 • There are 6 person in my family
 • There is four people in my family.
 • There are ten of us in my family
 • There is 7 people’s in my family
 • There are 3 people in my family
 • We are 5 person
 • There are 4 of us in my family.
 • there are 4 people in our family
 • There are 4 people in my family.
 • There are 5 people in my family
 • There are 7 people in my family
 • There are 2 people in my family.
 • There  are five in my family
 • There are 5 people in my family
 • We are four people in our family.
 • My family is five People
 • there are 16 in my family
 • Five people
 • There are 4 people
 • There are 4 people in my family
 • 2 peoples.
 • My family of four
 • There are seven persons in our family
 • There are 4  of us
 • My family is 5 people
 • there are 8person in my family.
 • Six people
 • There are 3 person  in my family
 • There are four people in my family.
 • My family is fourteen.

شما هم عضو کانال سطح مبتدی تلگرام عطایی آنلاین بشید و با ما تعامل کنید.

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.