اسم های خاص در انگلیسی

درس امروز ما درباره اسامی خاص در انگلیسی هست که اهمیت خاصی در درک انگلیسی دارند.

اسم های خاص به اسامی گفته میشن که به یک چیز خاص یا به یک شخص خاص اشاره کنند.

 

دیکته اسامی خاص در انگلیسی

در نوشتن اسامی خاص در انگلیسی باید حرف اول بصورت بزرگ نوشته شود حتی اگر آن کلمه در وسط جمله قرار داشته باشد.

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.