اسم های غیرقابل شمارش جمع در انگلیسی

اسم های غیرقابل شمارش جمع در انگلیسی بسیار رایج هستند و شاید برای بار اول باشه که واژه اسم های غیرقابل شمارش جمع در انگلیسی رو میشنوید. خیلی از ما فکر میکنیم که اسم غیرقابل شمارش یعنی مفرد. اما در واقع اسم هایی وجود دارند که غیرقابل شمارش هستند و همیشه جمع یعنی مفرد نمیشه گفت اونها رو.

 

 

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.