اعداد ترتیبی انگلیسی یا ordinal numbers

در انگلیسی اعداد به دو شکل مختلف گفته میشن. اعداد طبیعی مثل one, two, three و … و شکل دیگر اون میشه اعداد ترتیبی که به این شکل گفته میشن First یا اول – Second یا دوم – Third یا سوم

بعد از عدد ۳ میبایست پسوند -th را به انتهای عدد اضافه کنیم مثل fourth یا چهارم – Fifth یا پنجم و …

1 – First

2- Second

3- Third

4- fourth

5- fifth

6- sixth

7- seventh

8- eighth

9- ninth

10- tenth

11- eleventh

12- twelfth

13- thirteenth

20- twentieth

21- twenty first

22- twenty second

33- thirty third

44 – forty fourth

56- fifty sixth

67- sixty seventh

89- eighty ninth

20- Twentieth

30 – Thirtieth

40- Fortieth

50- Fiftieth

60- Sixtieth

70- Seventieth

80- Eightieth

90- Ninetieth

100- One hundredth

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.