ساختن سوال آینده ساده

برای ساختن جمله آینده ساده از will یا going to استفاده میکنیم که ما درباره جملات آینده ساده با going to صحبت کردیم. برای ساختن سوال آینده ساده هم مثل تمام سوال سازی ها در ابتدا از فعل کمکی استفاده میکنیم و سپس از فاعل و باقی جمله

 

ساختن سوال آینده ساده

در ساختن سوال آینده ساده در ابتدا از am is are استفاده میکنیم. سپس از فاعل بعد از going to و سپس از فعل استفاده میکنیم.

 

SUB + am | is | are + going to + verb

مثال

Are you going to travel this weekend?

Is he going to drop out of school?

Is she going to invite her sister?

Are they going to call us?

Are we going to stay out until late?

1 نظر
  1. Humayoon Nasiri می گوید

    بهترین روش برای یاد گرفتن است

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.