ساختن سوال در زمان حال استمراری

مطلب امروز ما اختصاص داره به ساختن سوال در زمان حال استمراری که از همان شکل معمول سوال سازی پیروی میکنه یعنی ما باید پیش از فاعل جمله از فعل های کمکی مثل am, is یا are استفاده کنیم.

 

ساختن سوال در زمان حال استمراری

در زمان حال استمراری از am is are در ابتدای جمله استفاده میکنیم. سپس فاعل رو میگیم و بعد فعل رو با ing میگیم.

 

Am | is | are + SUBJECT + VERB + ing

 

درس مرتبط:
اگر نمیدونید که کجا از am is are استفاده میشه مطلب مخصوص به حال استمراری رو بخونید.

 

مثال:

Are you sleeping?

Is he running?

Is she cooking?

Are they jogging?

Are we traveling?

Is it leaking?

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.