سوال سازی در انگلیسی: سوال سازی با to be

چطور با am و is و are سوال بسازیم

در این درس قصد دارم که سوال سازی در انگلیسی را به شما عزیزان آموزش بدم. سوال سازی یکی از مهم ترین گرامر های انگلیسی هست و نیمی از مکالمات ما رو در روز تشکیل میده.

 

در این قسمت سوال سازی با to be یعنی فعل های am و is و are رو آموزش میدیم. ولی کلیت سوال سازی همیشه یکی هست و قوانین این درس برای درسهای بعدی هم لازم میشه.

 

سوال سازی با to be

در سوال سازی در انگلیسی میبایست فعل کمکی پیش از فاعل جمله استفاده شود. اما زمانی که فعل اصلی ما فعل to be باشد دیگر نیازی به فعل کمکی نداریم پس خود فعل to be پیش از فاعل جمله قرار میگیرد تا جمله سوالی شکل بگیرد. پس از فاعل میتوانیم از صفت، اسم یا قید استفاده کنیم.

 

AM / IS / ARE + SUBJECT + adj/noun/adverb

 

مثال سوال سازی با صفت

در این قسمت چند مثال با صفت برای شما انتخاب کردیم.

 • are you happy?
 • is she OK?
 • Is he tall?
 • Are they rich?
 • Are we good?
 • Is it alive?
 • Am I right?

مثال سوال سازی با اسم

در این قسمت چند مثال با اسم های شغل ها انتخاب کردیم.

 • Is he a teacher?
 • Is she a manager?
 • Are you a nurse?
 • Are they the board of directors?
 • Are we doctors?
 • Is it a dog?

 

مثال سوال سازی با قید

در این قسمت چند مثال با قید مکان برای شما آوردیم.

 • Are you there?
 • Is he at work?
 • Is she on the street?
 • Are they abroad?
 • Are we in Tehran?

 

 

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.