سوال سازی زمان حال ساده

امروز قصد دارم که شما رو با سوال سازی زمان حال ساده آشنا کنم.

کلیت سوال سازی در انگلیسی قبلا در مطلب سوال سازی به انگلیسی به شما گفته شده و حالا باید بدونیم که در زمان حال ساده نباید از فعل پیش از فاعل استفاده کنیم. در حقیقت برای سوال سازی میبیاست از یک فعل کمکی متناسب با زمان پیش از فاعل استفاده کنیم.

 

نحوه ساختن سوال در زمان حال ساده

 

برای ساختن سوال در زمان حال ساده باید از فعل کمکی do یا does در ابتدای جمله استفاده کنیم و سپس فاعل جمله رو ذکر کنیم.

Do / Does + subject + verb

 

از does برای فاعل سوم شخص یعنی he یا she یا it استفاده میکنیم.

Does he play tennis?

Does she cook?

Does it work?

از do برای فال I یا you یا they یا we استفاده میکنیم.

 

Do you work?

Do they travel much?

Do we know each other?

Do I go there?

پاسخ کوتاه به سوالات حال ساده

برای پاسخ کوتاه هم به راحتی میتوانید از فاعل به علاوه فعل کمکی استفاده کنید.

  • Do you work?

Yes I do.

No, I don’t.

  • Does he exercise?

Yes, he does.

No, he doesn’t.

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.