صفت تفضیلی تک سیلابی با er

بعضی اوقات در زبان انگلیسی ما دو نفر یا دو چیز رو با هم مقایسه میکنیم. برای مقایسه کردن میبایست از گرامر صفت تفضیلی یا برتری استفاده کنیم. در این درس قصد داریم درباره صفت تفضیلی تک سیلابی با er صحبت کنیم. صفات میتونن تک بخش یا تک سیلابی باشن یا چند بخشی یا چند سیلابی.

 

استفاده از پسوند er برای ساختن صفت تفضیلی

در انگلیسی وقتی صفت مقایسه ای ما تک سیلابی یا تک بخشی هست به صفت er اضافه میکنیم. برای مثال fat یعنی چاق و اگر er اضافه کنیم میشه fatter به معنای چاق تر.

Thin + er = Thinner

big + er = Bigger

Small + er = Smaller

Cold + er = Colder

Warm + er = Warmer

استفاده از than برای نشان دادن مفعول مقایسه

در جمله ها وقتی چیزی را با چیز دیگر مقایسه میکنیم قبل از مورد دوم از than استفاده میکنیم که به معنای از میشه.

Russia is colder than Iran. (روسیه از ایران سردتر است)

Ahvaz is warmer than Shiraz. (اهواز از شیراز گرمتر است.)

My brother is younger than me. (برادرم از من کوچک تر هست)

2 نظرات
  1. sara می گوید

    خیلی خوب اموزش داده شده شده این قسمت خیلی ممنون

  2. امیرحسین می گوید

    خوببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.