قید زمان آینده ساده

برای گفتن زمان آینده بعضی اوقات نیاز هست که از قیدهای زمان آینده ساده استفاده کنیم تا زمان دقیق اتفاقی رو بیان کنیم.

 

قیدهای زمان آینده ساده

قیدهای زمان آینده ساده در انتهای جملات استفاده میشن:

Tomorrow

in 2 days

in 3 weeks

in 4 months

in 5 years

in 10 minutes

in a few seconds

Tonight

Tomorrow night

in 2 nights

in 3 nights

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.