مالکیت شئ به شئ در انگلیسی

امروز قصد دارم که با شما درباره مالکیت شئ به شئ صحبت کنم. بسیار از اوقات ما میخواهیم درباره جزئی از کل صحبت کنیم و نوع بیان جزئی از کل در انگلیسی با بیان مالکیت انسان به شی یا انسان به انسان متفاوت هست.

The … of the …

در بیان مالکیت شئ به شئ در انگلیسی از ساختار The … of the … استفاده میکنیم که بعد از the اول جزء کوچکتر و بعد از The دوم جزء اصلی را بیان میکنیم.

 

The دوم

بجای The دوم میتوانیم از کلماتی مثل My, his, her, your, our, their, a  و … استفاده کنیم.

 

جهت تمرین میتوانید از تصاویر زیر کمک بگیرید که اجزای مختلف وسایل مختلف را مشخص کرده اند.

 

 

در صورت داشتن سوال میتوانید از قسمت نظرات برای پرسیدن سوالات خود استفاده نمایید.

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.