نحوه ساختن سوال در زمان گذشته ساده

در مطلب امروز درباره نحوه ساختن سوال در زمان گذشته ساده صحبت میکنیم.همانطور که در ۲ درس قبلی گرامر گفتیم زمانی که قصد سوال سازی داریم میبیاست از فعل یا فعل کمکی قبل از فاعل جمله استفاده کنیم.

 

نحوه ساختن سوال در زمان گذشته ساده

در جمله گذشته ساده ما از فعل با پسوند ed یا از فعل بی قاعده استفاده میکنیم که بصورت مفصل در درس آموزش گذشته ساده درباره اون صحبت کردیم. زمانی که قصد سوال سازی گذشته داریم باید از فعل کمکی did استفاده کنیم.

Did + Subject + verb

 

نوع فعل در سوال گذشته ساده

نکته بسیار مهم در سوال سازی گذشته ساده این هست که با وجود did در جمله فعل جمله ما باید ساده گفته بشه و نه بصورت گذشته.

 

Did you go home?

Did you sleep?

Did you walk in the park?

Did you have dinner?

Did you wake up at 9?

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.