نحوه گفتن تاریخ در انگلیسی به صورت بریتیش و امریکن

نحوه گفتن تاریخ در انگلیسی به صورت بریتانیایی و آمریکایی موضوع درس امروز ماست.

برای گفتن تاریخ باید یاد بگیریم که در انگلیسی دو فرمت مختلف برای گفتن تاریخ وجود داره. شکل اول گفتن تاریخ به صورت آمریکایی هست و دیگری بصورت بریتانیایی.

 

نحوه گفتن تاریخ بصورت بریتانیایی

در شکل بریتانیایی بیان تاریخ انگلیسی در ابتدا از the بعلاوه روز استفاده میکنیم و سپس ماه را بیان کرده و در آخر سال را میگوییم.

 

 

DAY – Month – Year

The first of January in 2018

The second of June 2000

نحوه گفتن تاریخ بصورت آمریکایی

در شکل آمریکایی بیان تاریخ انگلیسی در ابتدا ماه استفاده میکنیم و بعد روز را بدون the میگوییم و در آخر سال را بیان میکنیم.

Month – Day – Year

January first 2018

June second 2000

اعداد ترتیبی

دقت داشته باشید که در بیان تاریخ همیشه از اعداد ترتیبی استفاده میکنیم یعنی برای مثال First بجای one یا Second بجای two. برای یادگیری بهتر اعداد ترتیبی میتوانید به درس مربوط به اعداد ترتیبی در انگلیسی رجوع کنید.

 

مثال

January first 1995

February second 1845

March third 2001

April fourth 2002

May fifth 1999

June sixth 2017

July seventh 2010

August twelfth 2013

September twentieth 1923

October thirtieth 1856

November twenty fifth 1945

December thirty first 1987

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.