گفتن ساعت در انگلیسی

در ویدیو بالا نحوه گفتن ساعت در انگلیسی را بصورت کامل برای شما شرح داده ایم.

 

گفتن ساعت در انگلیسی

در انگلیسی به دو شکل مختلف ساعت را بیان میکنیم.

 

۱- شکل ساعت اول دقیقه دوم

در این شکل همانطور که از اسم آن مشخص هست باید ابتدا ساعت را بگوییم و بعد دقیقه را

2:20 (two twenty)

5:45 (five forty five)

همانطور که در ۲ مثال بالا مشاهده میفرمایید هیچ حرف اضافه ای بین ساعت و دقیقه استفاده نمیشود.

 

۲- شکل دقیقه اول و بعد ساعت

در این شکل در ابتدا دقیقه را میگوییم و بعد ساعت را بیان میکنیم.

2:20 (twenty past two)

5:45 (a quarter to six)

همانطور که در مثال های بالا مشاهده میکنید

  • اگر دقیقه قبل از ۳۰ باشد باید از حروف اضافه past یا after استفاده کنیم.
  • اگر دقیقه بعد از ۳۰ باشد باید از حرف اضافه to استفاده کنیم. در اینجا مقدار دقایق باقیمانده به ساعت بعدی را بیان میکنیم.

 

گفتن ساعات تا قبل از دقیقه ۱۰

برای گفتن ساعت برای دقیقه قبل از ۱۰ معمولا اول ساعت را میگوییم و برای گفتن دقیقه اول میگوییم oh و بعد دقیقه را میگوییم.

4:05 (four oh five)

6:09 (six oh nine)

گفتن ساعت با دقیقه ۱۵

معمولا برای گفتن ساعت با دقیقه ۱۵ اول دقیقه را با گفتن a quarter میگوییم و بعد ساعت را با حرف اضافه past میگوییم.

4:15 (a quarter past four)

6:15 (a quarter past six)

 

گفتن ساعت با دقیقه ۳۰

معمولا برای گفتن ساعت با دقیقه 30 ابتدا دقیقه را با گفتن half میگوییم و بعد ساعت را بعد از حرف اضافه past ذکر میکنیم.

8:30 (half past eight)

10:30 (half past 10)

 

گفتن ساعت با دقیقه بعد از ۳۰

برای گفتن دقایق بعد از دقیقه ۳۰ اول مقدار دقایق مانده (به ساعت بعدی) را میگوییم و بعد از حرف اضافه to استفاده میکنیم و بعد ساعت بعدی را بیان میکنیم.

6:40 (twenty to seven)

در مثال بالا ۲۰ دقیقه مانده به ساعت ۷ پس اول ۲۰ دقیقه را میگوییم و بعد ساعت ۷

8:45 (a quarter to nine)

 

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.