تفاوت بین read و study

در این قسمت قصد داریم تفاوت بین read و study را بیان کنیم. در فارسی ترجمه هر دو کلمات خواندن هست و این مشکل اصلی عدم درک تفاوت بین read و study شده.…

پاسخ کوتاه در انگلیسی

در درس گذشته درباره سوال سازی در انگلیسی صحبت کردیم اما پاسخ دادن در انگلیسی هم بسیار اهمیت داره و بخاطر همین درس امروز ما درباره پاسخ کوتاه در انگلیسی…