مرور برچسب

آینده ساده

قید زمان آینده ساده

برای گفتن زمان آینده بعضی اوقات نیاز هست که از قیدهای زمان آینده ساده استفاده کنیم تا زمان دقیق اتفاقی رو بیان کنیم. قیدهای زمان آینده ساده…