مرور برچسب

اسم خاص

اسم های خاص در انگلیسی

درس امروز ما درباره اسامی خاص در انگلیسی هست که اهمیت خاصی در درک انگلیسی دارند. اسم های خاص به اسامی گفته میشن که به یک چیز خاص یا به یک شخص خاص اشاره…