مرور برچسب

سوال سازی

ساختن سوال با what

در درس امروز ساختن سوال با what را با هم یاد میگیریم. سوال سازی با what دقیقا مثل سوال سازی با who هست که در درس قبلی درباره اون صحبت کردیم. انواع…

ساختن سوال با who

در این درس طریقه ساختن سوال با who در انگلیسی را یاد میگیریم. کلمات پرسشی زیادی در انگلیسی وجود دارند که هر کدام یک مفهوم خاص رو دنبال میکنه. درس امروز ما…

پاسخ کوتاه در انگلیسی

در درس گذشته درباره سوال سازی در انگلیسی صحبت کردیم اما پاسخ دادن در انگلیسی هم بسیار اهمیت داره و بخاطر همین درس امروز ما درباره پاسخ کوتاه در انگلیسی…