مرور برچسب

صفت

صفت در انگلیسی

صفت در انگلیسی برای توصیف اسم ها استفاده میشود. صفت ها معمولا میتوانند بعد از فعل های to be استفاده شوند. در ویدیو بالا نحوه صحیح استفاده از صفت ها برای…