مرور برچسب

قید زمان

قید زمان آینده ساده

برای گفتن زمان آینده بعضی اوقات نیاز هست که از قیدهای زمان آینده ساده استفاده کنیم تا زمان دقیق اتفاقی رو بیان کنیم. قیدهای زمان آینده ساده…

قید زمان گذشته

زمانی که جمله ای به شکل گذشته ساده گفته میشه میبایست که یک قید زمان گذشته هم داشته باشه که نشون بده اون کار کی انجام شده.  البته داشتن قید زمان