مرور برچسب

a و an

اسم شغل ها در انگلیسی

اسامی عام در انگلیسی به شکل های مختلف استفاده میشن که یکی از اونها اسامی شغل ها در انگلیسی هست که اسم عام هست. نکته: پیش از اسم های عام میبایست از کلماتی…