مرور برچسب

future simple

قید زمان آینده ساده

برای گفتن زمان آینده بعضی اوقات نیاز هست که از قیدهای زمان آینده ساده استفاده کنیم تا زمان دقیق اتفاقی رو بیان کنیم. قیدهای زمان آینده ساده…