مرور برچسب

past continuous

تلفظ صحیح were

در این ویدیو کوتاه تلفظ صحیح were را با هم یاد میگیریم. اکثر فارسی زبانان کلمه were را به شکل ناصحیح و با کسره تلفظ میکنند در حالیکه تلفظ صحیح…