مرور برچسب

مکالمه

گفتن سن در انگلیسی

چه در یک کشور انگلیسی زبان مسافرت کنیم یا در آنجا زندگی کنیم گفتن سن به انگلیسی یکی از واجبات هست و راه های مختلفی برای گفتن سن در انگلیسی وجود داره که در…

معرفی کردن به انگلیسی

اینکه چطور خودمون رو در انگلیسی معرفی کنیم یکی از قسمت های اصلی مکالمه انگلیسی میشه. فرض کنید که در محل کار قصد معرفی خودتون رو دارید یا پشت تلفن یا پشت در…