نحوه خواندن و نوشتن اعداد دو رقمی و سه رقمی در انگلیسی

در ادامه مبحث اعداد در انگلیسی امروز قصد دارم که تکنیک خواندن و نوشتن اعداد دو رقمی یو سه رقمی در انگلیسی را برای شما تشریح کنم.

اعداد دو رقمی

در زمان خواندن اعداد دو رقمی میبایست رقم سمت چپ را در ابتدا و بعد رقم سمت را میگوییم.

برای مثال عدد 29 باید به این شکل خوانده شود که اول بگوییم twenty و بعد عدد سمت راست را که nine هست را بیان کنیم.

اعداد سه رقمی

برای خواندن اعداد ۳ رقمی میبایست اول رقم سمت چپ را بگوییم و کلمه hundred را به آن عدد اضافه کنیم و سپس بگوییم and و به ترتیب عدد وسط و بعد عدد سمت راست. برای مثال 125 باید خوانده شود one hundred and twenty five.

 

برای یادگیری بهتر حتما ویدیو را تماشا نمایید.

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.