خواندن و نوشتن اعداد انگلیسی

یادگیری کامل اعداد انگلیسی

یادگیری اعداد انگلیسی بسیار مهم هست و امروز قصد داریم درباره خواندن و نوشتن اعداد انگلیسی صحبت کنیم.

اعداد انگلیسی از صفر تا ۱۰

one = 1

two = 2

three = 3

four = 4

five = 5

six = 6

seven = 7

eight = 8

nine = 9

ten = 10

اعداد انگلیسی از ۱۰ تا ۱۹

eleven = 11

twelve = 12

thirteen = 13

fourteen =14

fifteen = 15

sixteen = 16

seventeen = 17

eighteen = 18

nineteen = 19

اعداد روند دو رقمی

Twenty = 20

Thirty = 30

forty = 40

fifty = 50

sixty = 60

seventy = 70

eighty = 80

ninety = 90

برای درک تفاوت بین تلفظ ty و teen ویدیو را تماشا نمایید.

در بخش بعدی درباره اعداد ترکیبی صحبت خواهیم نمود.

ارسال نظر و درخواست مشاوره

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.